Verwijzen

Zo verwijs je naar het UMCGG

Het vasculitis expertisecentrum Groningen verzorgt second opinions voor heel Nederland. Meestal worden nieuwe patiënten poliklinisch gezien maar de afdelingen reumatologie en klinische immunologie en de afdeling nefrologie bieden ook de mogelijkheid om patiënten klinisch op te nemen voor diagnostiek en behandeling.

Als huisarts of medisch specialist kunt u uw patiënt indien gewenst naar ons verwijzen. Hiervoor kunt u zorgdomein gebruiken of een fax sturen naar 050 3619707 o.v.v. verwijzing vasculitis expertise centrum Groningen. Als het een nieuwe patiënt betreft met actieve vasculitis wordt hij/zij z.s.m. ingepland.

Ook is het mogelijk om telefonisch te overleggen met één van de artsen van het Vasculitis Expertise Centrum. Neem hiervoor contact op via de telefooncentrale van het UMCG via 050 3616161. Vraag daar naar één van de artsen van het Vasculitis Expertise Centrum. (Dr. Bram Rutgers, Dr. Liesbeth Brouwer, Prof. Dr. Coen Stegeman of Dr. Maria Sandovici)