Behandeling GPA

Behandeling granulomatose met polyangiitis (GPA)

Inductiebehandeling 0-6 maanden
Bij de meest patiënten wordt gestart met cyclofosfamide (= chemotherapie) of rituximab (= een biological) in combinatie met een hoge dosering prednisolon. Bij lichtere ziekte-activiteit worden soms methotrexaat of mycofenolaat mofetil gebruikt in plaats van cyclofosfamide of prednisolon. Prednisolon wordt langzaam afgebouwd over een periode van enkele maanden.

Onderhoudsbehandeling bij orgaan- of levensbedreigende GPA 6-24 maanden
Als de ziekte tot rust is gekomen wordt gewisseld naar een onderhoudsbehandeling met azathioprine, rituximab, methotrexaat of mycofenolaat mofetil, terwijl prednisolon verder wordt afgebouwd en uiteindelijk helemaal wordt gestaakt. Deze behandeling is bedoeld om de kans op een opvlamming van de ziekte zo klein mogelijk te maken. De onderhoudsbehandeling wordt over het algemeen vanaf een jaar na diagnose langzaam afgebouwd en uiteindelijk geheel gestaakt.

Mildere vormen van GPA
Zeer milde vormen van GPA waarbij bv alleen de ogen of de neus in lichte zijn aangedaan worden soms behandeld met alleen een antibioticum geheten cotrimoxazol .

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg

Nieuwe behandelingen
Door de vele bijwerkingen van prednisolon wordt er veel onderzoek gedaan naar goede alternatieve behandelingen. Zie hiervoor het kopje studies waar u aan deel kunt nemen.