Diagnostiek PMR

Diagnostisch Traject
De diagnose Polymyalgia Rheumatica PMR is lastig omdat er een sterke overlap is met artrose en reumatoïde artritis. Op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de uitslagen van het bloedonderzoek wordt het aanvullende onderzoek bepaald. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of er ontsteking aanwezig is in de slijmbeurzen, gewrichten, pezen en peesscheden . Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd. Zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de aanvullende onderzoeken (muv skeletfoto’s) is dat u geen prednisolon gebruikt. Prednisolon veroorzaakt een daling van de ontstekingswaarden die belangrijk zijn voor de diagnose en verstoord ook het ontstekingsbeeld op de echo FDG- PET/CT dan wel MRI.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Deze waarden zijn echter niet specifiek voor PMR. Tevens wordt in het bloed gekeken naar het gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. In tegenstelling tot reumatoide artritis RA is er bij PMR geen specifieke merkerstof bekend. Het is wel belangrijk de reumafactor en de anti-CCP antistogffen welke specifiek zijn voor RA te bepalen. Dit om RA uit te sluiten.

Skeletfoto’s
Met gewonde röntgenfoto’s van schouders en heupen kan worden nagegaan of er schade is aan de gewrichten. Ook kan er gekeken of er kalkafzettingen aanwezig rond schouders dan wel aan de zijkant van de heupen. Kalkafzettingen zijn het gevolg van schade en ontsteking van pezen en slijmbeurzen en kunnen op hun beurt ook weer een pees of slijmbeurs ontsteking veroorzaken.
Een nadeel van skeletfoto’s is dat je niet kunt beoordelen of er een ontsteking is van pezen, slijmbeurzen dan wel gewrichten.

Echo
Met een echo apparaat kunnen de schouders en heupen worden beoordeeld. Bij PMR is er sprake van een combinatie van pees en slijmbeurs ontsteking en soms is er ook gewrichtsontsteking aanwezig van de schouders en heupen.
Pees, slijmbeurs en gewrichtsontstekingen kunnen goed met het echo apparaat in beeld worden gebracht. Ook kan worden nagegaan of er sprake is van slijtage van de gewrichten dan wel dat er sprake is van schade als gevolg van reumatoïde artritis RA. Hierbij wordt er gekeken of er verdikking van de bloedvatwand aanwezig is passend bij RCA, dit kan men op de echo zien en wordt het ‘HALO sign’ genoemd. Deze verdikking kan passen bij een vaatwand ontsteking maar kan ook het gevolg zijn van aderverkalking.

FDG-PET/CT scan
Met dit onderzoek kan goed worden beoordeeld of er sprake is van ontsteking van pezen, slijmbeurzen en gewrichten. Bij PMR kunnen ook de slijmbeurzen van de wervelkolom meedoen. Deze zijn heel goed zichtbaar op de FDG-PET/CT scan. Tevens kan worden nagegaan of de grote slagader (aorta) en de zijtakken daarvan ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken bloedvatwand.

MRI scan
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrast kunnen ook ontstekingen van pezen, slijmbeurzen en gewrichten in beeld worden gebracht.
Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en gericht onderzoek van de bloedvaten) wordt uiteindelijke de diagnose RCA gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose RCA is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.