Bloedafname en aanvullende onderzoeken

Aanvullende informatie schouderbiopt

Procedure schouderbiopt
Tijdens een kleine procedure wordt weefsel en ontstekingsvocht uit één van de schouders gehaald. Dit gebeurt onder lokale verdoving op de afdeling radiologie. De procedure lijkt op een injectie van de schouder. Tijdens de procedure wordt met behulp van echo-onderzoek gekeken waar precies het ontstoken weefsel en vocht in de schouder zit. Met een naald wordt dit weefsel en vocht vervolgens aangeprikt en afgenomen. Voorzorgsmaatregelen worden genomen om infectie te voorkomen. De procedure duurt ongeveer 30 minuten. We adviseren patiënten een familielid of vriend te vragen om te helpen bij het vervoer  naar huis. Tevens adviseren we in de eerste dagen na de procedure de schouder niet intensief te gebruiken.

 

Controle na schouderbiopt
U zal gevraagd worden om 3-5 dagen na het schouderbiopt langs te komen op het spreekuur op de polikliniek reumatologie. Eventueel kan in plaats hiervan in overleg met de arts/onderzoeker ook besloten worden om dit bezoek te vervangen door een telefonisch afspraak.

 

Mogelijke risico’s van schouderbiopt
Aan echo-onderzoek van de schouder zijn geen risico’s verbonden. Het aanprikken van de schouder kan wel klachten geven. Klachten na het schouderbiopt beperken zich meestal tot milde toename van pijn/zwelling in de eerst 3-5 dagen na het biopt. Vaak reageert dit goed op paracetamol. De risico’s beschreven in onderstaande tabel zijn beschreven in patiënten die een grotere ingreep ondergingen, namelijk een kijkoperatie. De ervaring bij de procedure waarvoor u gevraagd bent (biopt met naald), is dat hierbij de kans op complicaties kleiner is.

Waarschijnlijk Onwaarschijnlijk Zeldzaam
Pijn op insteekplaats Bloeding (1%) Tromboflebitis (0.08%)
Zwelling of blauw plek Wondinfectie (0.5%)
nfectie aangeprikte weefsel (0.2%)
Diep veneuze trombose (0.2%)
Neurologische schade (0.02%)


Contactnummers
Indien in de dagen na het schouderbiopt de pijn in de schouder fors toeneemt, de wond gaat ontsteken, u koorts krijgt, of andere opvallende klachten optreden, neem dan contact op met de afdeling Reumatologie in het UMCG. Vermeld hierbij dat u een schouderbiopt hebt ondergaan. We zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar: dr. Van der Geest (0625650380) of bij afwezigheid dr. Brouwer (0625650288) of dr. Sandovici (0625650293).

Buiten kantoortijden kunt u bellen naar: 050-361 61 61 (centrale receptie) en vragen naar de dienstdoende reumatoloog.

Voor algemene vragen kunt u uiteraard terecht bij de polikliniek reumatologie (050 361 29 08).

 

ECHO onderzoek Bloedvaten
Het echo-onderzoek duurt ongeveer drie kwartier. Hierbij wordt echo-gel gebruikt. Wanneer u een bril draagt of een gehoorapparaat heeft, mag u deze voor het vaatonderzoek afzetten of uitdoen om te voorkomen dat er echo-gel op komt.
Terwijl u rustig op bed ligt, maakt de vaatlaborant afbeeldingen van slagaders van verschillende plekken van uw lichaam. Op deze locaties wordt gel gesmeerd zodat de slagaderwanden goed in beeld te brengen zijn. De wanden van de slagaders worden zo precies mogelijk in beeld gebracht om nauwkeurig de diktes van de vaatwand te kunnen meten. De kleinere slagaders die aan beide zijkanten van uw voorhoofd lopen en de grotere slagaders die zich in uw oksels bevinden worden in ieder geval bekeken. Vaak worden ook echo-afbeeldingen gemaakt van de halsslagaders. Daarnaast kunnen er echo’s van kleinere gezichtsslagaders vastgelegd worden, op verzoek van uw specialist.
Na afloop van het onderzoek worden de echo-afbeeldingen toegevoegd aan uw dossier en zal uw specialist de uitslag met u doornemen.