Diagnostiek Aortitis

Diagnostisch Traject
Op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de uitslagen van het bloedonderzoek wordt het aanvullende onderzoek bepaald. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of er ontsteking aanwezig is in de bloedvatwand. Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd. Zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de aanvullende onderzoeken is dat u geen prednisolon gebruikt. Prednisolon veroorzaakt een daling van de ontstekingswaarden die belangrijk zijn voor de diagnose aortitis en verstoort ook het ontstekingsbeeld op de echo FDG- PET/CT dan wel MRI.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Deze waarden zijn echter niet specifiek voor aortitis. Tevens wordt in het bloed gekeken naar het gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. Bij aortitis is het ook bealngrijk het cholesterol en de bloeddruk te controleren. Daarnaast is het heel belangrijk infectieuze oorzaken van de aortitis (lues of syphilis, Q koorts, schimmelinfectie) en IgG4 geassocieerde ziekte als oorzaak van de aortitis uit te sluiten.

FDG-PET/CT ( Fluoro Deoxy Glucose Positron Emissie Tomografie) en een CT-scan (Computer Tomografie)scan
Met dit onderzoek wordt gekeken of de grote slagader (aorta) en de zijtakken daarvan ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken bloedvatwand.

MRI Magnetic Resonance Imaging ook wel magneet scan
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrast kunnen ontstekingen in de wand van de aorta zichtbaar worden gemaakt.

CTA: CT-scan (Computed Tomography scan) van de aorta. Hierbij wordt jodium houdend contrastvloeistof? ingespoten om de aorta goed in beeld te brengen. Met de CT kan exact de aorta worden opgemeten voorafgaand aan eventuele ingrepen.

Verkrijgen weefsel voor diagnose aortitis
Indien het bloedvat zo verwijd is dat er een operatie moet plaatsvinden kan er soms ook een stukje weefsel worden weggenomen van het bloedvat (een biopt). Er wordt dan met een microscoop gekeken of er ontstekingscellen in het biopt aanwezig zijn. Dit wordt echter bijna nooit gedaan.
Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en gericht onderzoek van de bloedvaten) wordt uiteindelijke de diagnose aortitis gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose TAK is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.