Behandeling Behçet

Ziekte van Behçet met orgaan betrokkenheid
Bij jonge vrouwen en oudere patiënten verloopt de ziekte vaak milder dan bij jonge mannen.
Centraal in de behandeling staan vaak colchicine een NSAID en een lage dosis prednisolon

Het orgaan wat meedoet bepaald mede de behandeling.
Huidafwijkingen; rode pijnlijke zwellingen worden behandeld met prednisolon 40-60 mg per dag afbouwschema en azathioprine
Gewrichtsontstekingen worden behandeld met colchicine dan wel een NSAID en als deze niet helpen met azathioprine, TNF blokkers, interferon alfa-2a or alfa-2b dan wel methotrexaat.
Oogontstekingen ook wel uveitis worden vaak behandeld met prednisolon oogdruppels te samen met een hoge dosis prednisolon. Als prednisolon sparende middelen worden azathioprine dan wel TNF blokkers (infliximab en adalimumab) gebruikt. Er zijn echter ook studies gedaan met cyclosporine, cyclofosfamide, rituximab, mycofenolaat mofetil en methotrexaat .
Maag en darm ontstekingen worden vaak behandeld met prednisolon. Als prednisolon sparende middelen worden azathioprine, sulfasalazine dan wel TNF blokkers (infliximab en adalimumab) gebruikt. Er zijn echter ook studies gedaan met mycofenolaat mofetil en methotrexaat .
Nierziekte is vaak onderdeel van 1 van de andere manifestaties
Vaatbetrokkenheid zie hiervoor behandeling grote vaten vasculitis
Trombose venen behandeling met adalimumab lijkt beter dan de behandeling met azathioprine, cyclosporine , cyclofosfamide en methotrexaat. Bloedverdunning alleen gaf geen verbetering en is ter discussie vanwege het risico op bloedingen.
Neurologische ziekte; Naast prednisolon wordt er vaak behandeld met Azathioprine mycophenolate mofetil , methotrexaat en cyclofosfamide.

Mildere vormen van Behçet
De ziekte van Behçet kenmerkt zich door een zeer wisselend beloop bij patiënten met minimale klachten (spierpijnen / zweertjes in de mond) wordt er vaak volstaan met een lokale behandeling met (hormoon-) zalven dan wel met colchicine dan wel een lage dosis prednisolon. Een nieuw middel wat ingezet wordt bij recidiverende ulcera is Aprelimast (= een phosphodiesterase-4 remmer). Als colchicine, Apremilast en prednisolon onvoldoende helpen zijn alternatieve in de behandeling; azathioprine, TNF blokkers, cyclosporine, Interferon alfa ( Interferon alfa-2a en interferon alfa-2b) en thalidomide.

Aanvullende behandeling bij een hoge dosis prednisolon
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg

Zwangerschapswens
Bespreek met uw behandelend arts dan wel verpleegkundig specialist als u zwanger wilt worden, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Als de ziekte actief is, is het niet verstandig zwanger te worden. Bepaalde medicatie mag ook niet ten tijde van de zwangerschap worden gebruikt en dient op tijd te worden gestaakt.