Diagnostiek IgA vasculitis

Diagnostiek
De diagnose van IgA-vasculitis wordt gesteld op basis van de typische huidafwijkingen (rode of paarse niet wegdrukbare afwijkingen van de huid). Daarbij moet tenminste één van de andere klachten voorkomen (buikpijn, gewrichtsontsteking (artritis), pijn in de gewrichten (artralgie) of bloed in de urine (hematurie)). Andere ziekten die een gelijksoortig ziektebeeld veroorzaken moeten worden uitgesloten. Bij kinderen is het zelden nodig om een stukje uit de huid te onderzoeken op de aanwezigheid van IgA in de bloedvatwand. Bij volwassenen wordt dit vaak wel gedaan.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Tevens wordt in het bloed gekeken naar uw gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. De witte vloedcellen kunnen verhoogd zijn. Ook is de IgA spiegel in het bloed verhoogd bij 50-70% van de patiënten. Bij patiënten met een verhoogde IgA spiegel in het bloed bestaat er meer kans op nier betrokkenheid.

Urine onderzoek
Om na te gaan of de nieren ook zijn aangedaan is het heel belangrijk urine onderzoek te doen. Door een actieve vasculitis in de nieren raken de bloedvaten lek . Dit is zichtbaar in de urine. In de urine zijn dan afwijkende rode bloedcellen aanwezig en ook kunnen er zogenaamde cilinders (samengeklonterde rode en witte bloedcellen) zichtbaar zijn onder de microscoop. Ook kan de nier door de bloedvat en nierweefsel ontsteking eiwit gaan verliezen dit kan ook gemeten worden in de urine. Om het eiwit gehalte goed te kunnen meten is het de urine 24 uur te sparen.

Biopsie van de aangedane huid
Bij een biopsie wordt er onder lokale verdoving een klein stukje weefsel weg gehaald van de aangedane huid. Dit wordt gedaan met een ponsbiopteur en hechten is meestal niet nodig. Het stukje huid wordt vervolgens onder de microscoop bekeken door de patholoog. Voor IgA vasculitis is het kenmerkend dan er IgA te zien is in de vaatwand van ontstoken bloedvaten (kleine arterietakjes of haarvaten en kleine vene takjes) in de huid.

Biopsie van de nieren (wordt zelden en vooral bij volwassenen gedaan)
Bij een biopsie wordt er onder lokale verdoving een klein stukje weefsel weg gehaald van de nier. Het stukje weefsel wordt vervolgens onder de microscoop bekeken door de patholoog. Er is altijd een klein risico op een nabloeding en daarom wordt een nier biopsie alleen gedaan als er;

– Meer duidelijkheid nodig is om de diagnose te kunnen stellen
– Meer duidelijkheid nodig is over de hoeveelheid schade
– Meer duidelijkheid nodig is over wat voor u de beste behandeling is

Longfoto
Met dit onderzoek wordt gekeken er milde afwijkingen zijn in uw longen.

Longfunctie onderzoek
Bij dit onderzoek moet u in en uitademen in een cabine. Vervolgens kan uw longvolume worden bepaald en het patroon van in en uitademen worden vastgelegd. Ook wordt er vaak een arteriepunctie gedaan om het zuurstofgehalte in uw bloed te bepalen.