Behandeling PAN

Behandeling Polyarteritis Nodosa (PAN)

Inductiebehandeling
Bij de patiënten met een ernstige PAN met betrokkenheid van vitale organen (nieren, darm, hart ) wordt gestart met cyclofosfamide (= chemotherapie) in combinatie met een hoge dosering prednisolon. Bij lichtere ziekteactiviteit worden soms methotrexaat, azathioprine of mycofenolaat mofetil gebruikt in plaats van cyclofosfamide of prednisolon. Prednisolon wordt langzaam afgebouwd over een periode van enkele maanden.

Onderhoudsbehandeling 6-24 maanden
Als de ziekte tot rust is gekomen wordt gewisseld naar een onderhoudsbehandeling met azathioprine, methotrexaat of mycofenolaat mofetil terwijl prednisolon verder wordt afgebouwd en uiteindelijk helemaal wordt gestaakt. Deze behandeling is bedoeld om de kans op een opvlamming van de ziekte en de bijwerkingen van de prednisolon zo klein mogelijk te maken. De onderhoudsbehandeling wordt over het algemeen vanaf een jaar na diagnose langzaam afgebouwd en uiteindelijk geheel gestaakt.

Mildere vormen van PAN
Zeer milde vormen van PAN waarbij bv alleen de ? is aangedaan worden soms behandeld met alleen prednisolon.

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg