Wat is RCA

Wat is RCA?
Reuscelarteriitis (RCA) staat ook wel bekend als arteritis temporalis (AT) of Giant cell ateritis (GCA). Het is een ziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam zich keert tegen lichaamseigen weefsel, in dit geval de middel grote en grote bloedvaten. De afweer cellen (witte bloedcellen) zorgen ervoor dat de bloedvatwand ontstoken raakt. Soms smelten deze witte bloedcellen samen tot zo genaamde ‘reuscellen’. Een ontsteking van een bloedvat wordt ook wel vasculitis genoemd. De vaten die zijn aangedaan bij RCA zijn meestal de grote lichaamsslagader (aorta) met aftakkingen en de halsslagader (arterie carotis) met aftakkingen, waarvan de belangrijkste de aterie temporalis is. RCA is de meest voorkomende vorm van vasculitis en het komt vooral voor bij mensen van boven de 50 jaar. Vrouwen zijn vaker aangedaan dan mannen.

Veelvoorkomende klachten bij RCA zijn:
Algemene klachten

• Koorts en nachtelijk zweten
• Verminderde eetlust en afvallen (meer dan 2 kg)
• Vermoeidheid, sombere gevoelens

Specifieke klachten

• Nieuw ontstane hoofdpijn aan één of beide zijden van het hoofd
• Gevoelige hoofdhuid (haren kammen kan pijnlijk zijn)
• Gezwollen arterie bij de slaap (arterie temporalis)
• Pijn in de kaken die ontstaat tijdens het kauwen
• Pijn in de nek-regio
• Minder goed zien of een deel van het zicht missen tijdelijk of permanent
• Pijn of moe gevoel welke ontstaat bij gebruik armen en lopen (etalagebenen)
• Gewrichts- en spierpijn vooral van nek, schouders, heupen
• Stijfheid langdurig vooral van nek, schouders, heupen

Minder vaak voorkomende klachten zijn:

• Droge hoest
• Oorpijn
• Dubbelzien
• Verlies van geur of smaak
• Witte verkleuring van vingers in de kou (fenomeen van Raynaud)
• Doofheid en tintelingen in handen of voeten (neuropathie)
• Pijn aan de ademhaling ter hoogte van het hartzakje
• TIA of beroerte (CVA)

Hoe ontstaat RCA?
Hoe het precies komt dat mensen RCA krijgen is nog niet geheel duidelijk. Wel is er bekend dat er meerdere factoren zijn die er voor zorgen dat je vatbaarder bent voor het krijgen van de ziekte zoals leeftijd, geslacht, genetische en omgevingsfactoren. In veel van de gevallen komt RCA samen voor met een andere ziekte, polymyalgia rheumatica (PMR) ook wel spierreuma genaamd.

Beloop RCA
RCA kan na 2 jaar in remissie gaan maar dit is maar bij een klein deel van de patiënten. Bij meer dan 70% van de patiënten treden er recidieven op en moet de prednisolon worden opgehoogd en gewisseld worden van prednisolon sparend middel . Als RCA niet behandeld wordt kan er schade ontstaan door de bloedvatontsteking zoals blindheid of een verwijding (aneursyma) van de aorta om deze reden is controle van de aorta belangrijk.