Behandeling CV

Behandeling cryoglobulinemische vasculitis

Inductiebehandeling
De behandeling bij cryoglobulinemie wordt in eerste instantie bepaald door de onderliggende aandoening. De hierna volgende behandeling wordt toegepast bij auto-immuun gemedieerde dan wel essentiële cryoglobulinemische vasculitis. Tevens is de beslissing om te behandelen afhankelijk van de ernst van deze onderliggende aandoening en de aangedane organen. Bij patiënten met een ontsteking van vitale organen (longen of nieren) wordt gestart met cyclofosfamide (= chemotherapie) of rituximab (= een biological) in combinatie met een hoge dosering prednisolon. Bij lichtere ziekte-activiteit worden soms methotrexaat of mycofenolaat mofetil gebruikt in plaats van cyclofosfamide of prednisolon. Prednisolon wordt langzaam afgebouwd over een periode van enkele maanden. Bij ernstige nierbetrokkenheid of longbloedingen wordt er plasmaferese toegevoegd aan de behandeling. Belangrijk is dit met warm plasma te doen. Het is heel belangrijk afkoeling te voorkomen dit omdat bij daling van de temperatuur beneden de 37ºC de cryoglobulines kunnen neerslaan.

Onderhoudsbehandeling
Als de ziekte tot rust is gekomen wordt gewisseld naar een onderhoudsbehandeling met azathioprine, rituximab, methotrexaat of mycofenolaat mofetil, terwijl prednisolon verder wordt afgebouwd en uiteindelijk helemaal wordt gestaakt. Deze behandeling is bedoeld om de kans op een opvlamming van de ziekte zo klein mogelijk te maken en de bijwerkingen van de prednisolon te beperken. De onderhoudsbehandeling wordt over het algemeen vanaf een jaar na diagnose langzaam afgebouwd en uiteindelijk geheel gestaakt.

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg