Behandeling RCA

Behandeling Reuscelarteriitis
Reuscelarteriitis (RCA) ook wel arteriitis temporalis (AT) of giant cell arteritis (GCA) wordt hoofdzakelijk behandeld met prednisolon. Prednisolon zorgt er voor dat de ontstekingen in de wanden van de bloedvaten afnemen. Over het algemeen nemen de klachten snel af door het gebruik van prednisolon, echter gaat het gebruik van prednisolon ook gepaard met bijwerkingen:

● Verhoogde bloeddruk
● Ontstaan vansuikerziekte (diabetes mellitus) of ontregeling als u al suikerziekte heeft
● Gewichtstoename
● Slapeloosheid
● Wazig zien
● Dunner worden van de huid
● Blauwe plekken
● Botontkalking (osteoporose)
● Afname van uw spierkracht

Om deze bijwerkingen te beperken krijgt u medicatie om botontkalking tegen te gaan.

Prednisolon afbouwen
Door het gebruik van prednisolon zal de RCA bij de meeste patiënten tot rust komen. Uw RCA gerelateerde klachten zullen afnemen en de ontstekingswaarden (CRP en BSE) in uw bloed zullen dalen . In overleg met uw arts zal de prednisolon worden afgebouwd. Het kan zijn dat als uw klachten weer terug komen dat de dosis van de prednisolon weer opgehoogd moet worden.

Prednisolon sparende medicatie
Naast de prednisolon kan u andere (prednisolon sparende) ontstekingsremmende medicatie voorgeschreven krijgen. In de meeste gevallen is dit methotrexaat dan wel tocilizumab of leflunomide, dit zijn middelen die al gebruikt worden voor Reumatoïde Artritis.

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten
• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week
Op indicatie Bescherming tegen infecties
• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg

Nieuwe behandelingen
Door de vele bijwerkingen van prednisolon wordt er veel onderzoek gedaan naar goede alternatieve behandelingen. Zie hiervoor de studies waar u aan deel kunt nemen.

Behandeling in het UMCG
Ons behandelprotocol is beschikbaar via de volgende link.