Diagnostiek RCA

Diagnostisch Traject
Het vaststellen van de diagnose reuscelarteriitis (RCA) ook wel arteritis temporalis (AT) of Giant cell arteritis (GCA) kan lastig zijn.
Op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de uitslagen van het bloedonderzoek wordt het aanvullende onderzoek bepaald. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of er ontsteking aanwezig is in de bloedvatwand. Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd. Zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de aanvullende onderzoeken is dat u geen prednisolon gebruikt. Prednisolon veroorzaakt een daling van de ontstekingswaarden die belangrijk zijn voor de diagnose RCA en verstoord ook het ontstekingsbeeld op de echo FDG- PET/CT dan wel MRI.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Deze waarden zijn echter niet specifiek voor RCA. Tevens wordt in het bloed gekeken naar het gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten.

Beoordeling door de oogarts (indien klachten van de ogen spoed)
De oogarts zal nagaan of uw ogen betrokken zijn bij de RCA
– Hoe uw visus is
– Uw gezichtsveld wordt beoordeeld (methode Humphrey)
– Uw pupilreactie wordt beoordeeld
– Er wordt beoordeeld of uw oogzenuw aangedaan is
– Op indicatie wordt er een fluorescentie angiogranm gemaakt om de bloedvaten achter het oog te beoordelen , een Optical Coherence tomography (OCT), een Electroretinogram (ERG) gemaakt en een Visual Evoked Potential (VEP) gedaan.
Dit zijn uitgebreide testen om u oogen zo goed mogelijk te beoordelen.

Zie voor verdere uitleg https://www.oogartsen.nl//

Echo
Met een echo apparaat kan er naar de grote bloedvaten van uw hoofd, hals en oksel s worden gekeken. Hierbij wordt er gekeken of er verdikking van de bloedvatwand aanwezig is passend bij RCA, dit kan men op de echo zien en wordt het ‘HALO sign’ genoemd. Deze verdikking kan passen bij een vaatwand ontsteking maar kan ook het gevolg zijn van aderverkalking.

FDG-PET/CT scan
Met dit onderzoek wordt gekeken of de grote slagader (aorta) en de zijtakken daarvan ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken bloedvatwand.

Biopsie van de arterie temporalis
Bij een biopsie wordt er onder verdoving een klein stukje weefsel weg gehaald van de arterietemporalis, dit is een bloedvat die bij uw slaap loopt. Het stukje weefsel wordt vervolgens onder de microscoop bekeken door de patholoog. Bij reuscelarteriitis is er sprake van een uitgebreide ontsteking met meestal ook de aanwezigheid van ‘reuscellen’ (samen gesmolten macrofagen (=witte bloedcel welke in het weefsel aanwezig kan zijn).

MRI scan
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrast kunnen ontstekingen in de wand van de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt. Vooral de bloedvaten in het hoofd en de bloedvaten achter het oog kunnen met de 3 Tesla MRI goed in beeld worden gebracht.

Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en gericht onderzoek van de bloedvaten) wordt uiteindelijke de diagnose RCA gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose RCA is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.