Diagnostiek Behçet

Diagnostiek
Het vaststellen van de diagnose ziekte van Behçet kan lastig zijn. Het kan soms 4-5 jaar duren voordat de diagnose wordt gesteld.
De verschillende diagnostische tests worden ingezet op basis van de klachten van de patiënt en de aangedane organen. Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Tevens wordt in het bloed gekeken naar uw gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. Er bestaat geen test die specifiek is voor de zeikte van Behçet. Wel kan een HLA bepaling worden gedaan waarbij HLA-B51 vaak bij patiënten met de ziekte van Behçet wordt gevonden.

Urine onderzoek
Om na te gaan of de nieren ook zijn aangedaan is het heel belangrijk urine onderzoek te doen. Door een actieve vasculitis in de nieren raken de bloedvaten lek . Dit is zichtbaar in de urine. In de urine zijn dan afwijkende rode bloedcellen aanwezig en ook kunnen er zogenaamde cilinders (samengeklonterde rode en witte bloedcellen) zichtbaar zijn onder de microscoop. Ook kan de nier door de bloevat en nierweefsel ontsteking eiwit gaan verliezen dit kan ook gemeten worden in de urine.

Biopsie van de huid
Bij een biopsie wordt er onder lokale verdoving een klein stukje weefsel weg gehaald. Het stukje weefsel wordt vervolgens onder de microscoop bekeken door de patholoog. Kenmerkend voor de ziekte van Behçet is de aanwezigheid van een necrotizerende leukocytoclastische obliteratie, perivasculitis en veneuze trombose met lymfocyt infiltraten van capillairen, venen en arteriën van verschillende grote. Cellulaire infiltraten zijn vaak rond de vaten gelegen.

Longfoto
Met dit onderzoek wordt gekeken er in uw longen een beeld aanwezig is passend bij bloedvatontsteking dan wel dat er aanwijzingen zijn dat er een ontsteking is van uw hartzakje.

Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloed en urine onderzoek en het aanvullende onderzoek ) wordt uiteindelijke de diagnose Behçet gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose Behçet is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.