Behandeling PACNS

Behandeling cerebrale vasculitis
Cerebrale vasculitis wordt als eerste stap behandeld met een hoge dosis prednisolon. Prednisolon zorgt er voor dat de ontstekingen in de wanden van de bloedvaten afnemen. Prednisolon alleen is echter niet voldoende bij cerebrale vasculitis. Bij de vorm van cerebrale vasculitis waarbij de kleine vaten zijn aangedaan en nadat infecties uitgesloten zijn wordt gestart met cyclofosfamide dan wel Rituximab of soms allebei tegelijk. Een ander middel wat wordt ingezet is Mycofenolaatmofetil mofetil (CELLCEPT) vaak echter na inductie met cyclofosfamide en rituximab om reactivatie/ recidief ziekte activiteit te voorkomen.
Bij vasculitis veroorzaakt door grote vaten wordt er meestal gekozen voor andere middelen zie hiervoor bij grote vaten vasculitis.

Prednisolon afbouwen
In overleg met uw arts zal de prednisolon worden afgebouwd. Dit gebeurd op basis van uw klachten te samen met afbeeldend onderzoek (CTA dan wel MRA). Het kan zijn dat als uw klachten weer terug komen dat de dosis van de prednisolon weer opgehoogd moet worden.

Aanvullende medicatie
Naast de prednisolon wordt langdurig andere (prednisolon sparende) ontstekingsremmende medicatie voorgeschreven en bloedverdunners voor optimale doorbloeding van de bloedvaten.

Nieuwe behandelingen
Omdat cerebrale vasculitis zeer zeldzaam is, is het belangrijk de patiënten centraal te bespreken en te registreren.

Behandeling in het UMCG
Ons behandelprotocol is beschikbaar via de volgende link.