Behandeling Aortitis

Behandeling aortitis
Aortitis wordt hoofdzakelijk behandeld met prednisolon. Prednisolon zorgt er voor dat de ontstekingen in de wanden van de aorta afnemen. Over het algemeen nemen de klachten snel af door het gebruik van prednisolon, echter gaat het gebruik van prednisolon ook gepaard met bijwerkingen zoals:

● Verhoogde bloeddruk
● Ontstaan van suikerziekte (diabetes mellitus) of ontregeling als u al suikerziekte heeft
● Gewichtstoename
● Slapeloosheid
● Wazig zien
● Dunner worden van de huid
● Blauwe plekken
● Botontkalking (osteoporose)
● Afname van uw spierkracht
Om deze bijwerkingen te beperken krijgt u medicatie om botontkalking tegen te gaan.

Prednisolon afbouwen
Door het gebruik van prednisolon zal de aortitis bij de meeste patiënten tot rust komen. Uw aortitis gerelateerde klachten zullen afnemen en de ontstekingswaarden (CRP en BSE) in uw bloed zullen dalen. In overleg met uw arts zal de prednisolon worden afgebouwd. Het kan zijn dat als uw klachten weer terug komen dat de dosis van de prednisolon weer opgehoogd moet worden.

Prednisolon sparende medicatie
Naast de prednisolon kan u andere (prednisolon sparende) ontstekingsremmende medicatie voorgeschreven krijgen. In de meeste gevallen is dit methotrexaat dan wel rituximab. Rituximab wordt gebruikt omdat er ook wel antistoffen tegen vetweefsel worden gevonden bij aortitis

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Op indicatie Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg

Behandeling cardiovasculaire risicofactoren (volgens NHG standaard)
Omdat cardiovasculaire risico factoren het risico op aortitis vergroten is de volgende medicatie ook belangrijk;

– Bloedverdunners ascal dan wel clopidrogel volgens de geldende richtlijnen
– Cholesterol remmers
– Bij een hoge bloeddruk bloeddrukverlagers
– Bij overgewicht een dieet om af te vallen