Diagnostiek PAN

Diagnostiek
Het vaststellen van de diagnose Polyarteritis Nodosa PAN kan lastig zijn.
De verschillende diagnostische testen worden ingezet op basis van de klachten van de patiënt en de aangedane organen. Een aantal van deze diagnostische testen worden hieronder kort uitgelegd.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Tevens wordt in het bloed gekeken naar het gehalte aan rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. ANCA (anti neutrofiel cytoplasmatische antistoffen) zijn eigenlijk altijd afwezig. Bij PAN is het daarnaast belangrijk te testen voor hepatitis B en C, HIV, ADA-2 en de zogenaamde cryoglobulines.

Urine onderzoek
Om na te gaan of de nieren aangedaan zijn is het heel belangrijk urine onderzoek te doen. Door een actieve vasculitis in de nieren raken de bloedvaten lek. Dit is zichtbaar in de urine. In de urine zijn dan rode bloedcellen aanwezig en ook kunnen er zogenaamde cilinders (samengeklonterde rode en witte bloedcellen) zichtbaar zijn onder de microscoop. Ook kan de nier door de bloedvat- en nierweefselontsteking eiwit gaan verliezen wat gemeten kan worden in de urine. Om het eiwitgehalte betrouwbaar te kunnen meten is het nodig om de urine gedurende 24 uur te sparen.

Biopsie van de aangedane huid bij PAN
Bij een biopsie wordt er onder lokale verdoving een klein stukje weefsel weggehaald van de aangedane huid. Belangrijk bij PAN is dat er een zogenaamd tweetraps biopt wordt gedaan.
Hierbij wordt een dieper gelegen middelgroot vat gebiopteerd. Hiebij is vaak een hechting nodig.
Het stukje huid wordt vervolgens onder de microscoop beoordeeld/onderzocht door de patholoog.

Biopsie van de aangedane huid en spieren (huidspierfasciebiopsie)
Bij een biopsie wordt er onder lokale verdoving een klein stukje weefsel weggehaald van de huid en spieren van het bovenbeen. Het betreft een zogenaamd blind biopt omdat niet zeker is of de vasculitis op de plek van de biopsie aanwezig is. De biopsie kan variëren van een grote ingreep, de zogenaamde open chirurgische techniek (litteken 5 cm), dan wel een naaldbiopt. De nadelen van een naaldbiopt zijn dat het een kleiner biopt betreft dan een open biopsie en dat alleen de bloedvaten in de spier kunnen worden beoordeeld. Het weefsel verkregen via chirurgie of naald wordt vervolgens onder de microscoop bekeken door de patholoog. Er is altijd een klein risico op een nabloeding bij zowel een chirurgisch als ook een naaldbiopt.

Longfoto
Met dit onderzoek wordt gekeken of het longbeeld past bij bloedvatontsteking dan wel een ontsteking van het hartzakje.

ECG
Electrocardiogram is een onderzoek waarbij de functie van het hart (mbv stickers op de borst) beoordeeld kan worden.

Computer Tomografie Angiografie CTA scan
Bij een Computer Tomografie CT scan met contrast in de bloedvaten (angiografie) kunnen de/uw grote en middelgrote bloedvaten ook goed in beeld worden gebracht.
Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloed en urine onderzoek en het aanvullende onderzoek ) wordt uiteindelijke de diagnose PAN vasculitis gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose vasculitis is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.