Behandeling PMR

Behandeling PMR
Polymyalgia Rheumatica PMR wordt hoofdzakelijk behandeld met prednisolon. Naast de prednisolon kunnen er nog ontstekingsremmende pijnstillers worden voorgeschreven (NSAID’s). Prednisolon zorgt er voor dat de ontstekingen in pezen slijmbeurzen en gewrichten snel afnemen. Echter het gebruik van prednisolon gaat ook gepaard met bijwerkingen:

● Verhoogde bloeddruk
● Ontstaan vansuikerziekte (diabetes mellitus) of ontregeling als u al suikerziekte heeft
● Gewichtstoename
● Slapeloosheid
● Wazig zien
● Dunner worden van de huid
● Blauwe plekken
● Botontkalking (osteoporose)
● Afname van uw spierkracht

Prednisolon afbouwen
Door het gebruik van prednisolon zal de PMR bij de meeste patiënten tot rust komen. Uw PMR gerelateerde klachten zullen afnemen en de ontstekingswaarden (CRP en BSE) in uw bloed zullen dalen . In overleg met uw arts zal de prednisolon worden afgebouwd. Het kan zijn dat als uw klachten weer terug komen dat de dosis van de prednisolon weer opgehoogd moet worden. Over het algemeen geldt dat de prednisolon langzaam moet worden afgebouwd als u geen prednisolon sparend middel gebruikt.

Prednisolon sparende medicatie
Naast de prednisolon kan u andere (prednisolon sparende) ontstekingsremmende medicatie voorgeschreven krijgen. In de meeste gevallen is dit methotrexaat dan wel leflunomide, dit zijn middelen die al gebruikt worden voor Reumatoïde Artritis.

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen
Bescherming botten
• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week
Op indicatie maagbescherming

Nieuwe behandelingen
Door de vele bijwerkingen van prednisolon wordt er veel onderzoek gedaan naar goede alternatieve behandelingen. Zie hiervoor de studies waar u aan deel kunt nemen.

Behandeling in het UMCG
Ons behandelprotocol is beschikbaar via de volgende link.