Behandeling TAK

Behandeling Takayasu arteriitis TAK
Takayasu arteriitis TAK wordt in eerste instantie met prednisolon. Prednisolon zorgt er voor dat de ontstekingen in de wanden van de bloedvaten afnemen. Over het algemeen nemen de klachten snel af door het gebruik van prednisolon, echter gaat het gebruik van prednisolon ook gepaard met bijwerkingen:

● Verhoogde bloeddruk
● Ontstaan vansuikerziekte (diabetes mellitus) of ontregeling als u al suikerziekte heeft
● Gewichtstoename
● Slapeloosheid
● Wazig zien
● Dunner worden van de huid
● Blauwe plekken
● Botontkalking (osteoporose)
● Afname van uw spierkracht

Om deze bijwerkingen te beperken krijgt u medicatie om botontkalking tegen te gaan.

Prednisolon afbouwen
Door het gebruik van prednisolon zal de TAK bij de meeste patiënten tot rust komen. Uw TAK gerelateerde klachten zullen afnemen en de ontstekingswaarden (CRP en BSE) in uw bloed zullen dalen . In overleg met uw arts zal de prednisolon worden afgebouwd. Het kan zijn dat als uw klachten weer terug komen dat de dosis van de prednisolon weer opgehoogd moet worden.

Aanvullende medicatie
Er wordt altijd naast de prednisolon, die snel werkt, gelijk gestart met een prednisolon sparend middel zoals methotrexaat. Indien deze niet voldoende werkzaam is wordt er gekeken naar alternatieven. Er zijn goede alternatieven zoals de behandeling met

– Leflunomide,
– Mycophenolate mofetil,
– Azathioprine,
– Cyclofosfamide dan wel de zogenaamde
– biologicals (Etanercept, infliximab, tocilizumab)

Allen zijn middelen die ook gebruikt worden voor andere auto-immuun gemedieerde aandoeningen.

Nieuwe behandelingen
Door de vele bijwerkingen van prednisolon wordt er veel onderzoek gedaan naar goede alternatieve behandelingen. Zie hiervoor de studies waar u aan deel kunt nemen.

Behandeling in het UMCG
Ons behandelprotocol is beschikbaar via de volgende link.