Diagnostiek TAK

Diagnostiek Takayasu Arteriitis
Het vaststellen van de diagnose Takayasu arteriitis TAK kan lastig zijn.
Op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek (de bloeddruk wordt gemeten aan beide armen en er wordt geluisterd over er een ruis is over het hart en de bloedvaten) en de uitslagen van het bloedonderzoek wordt het aanvullende onderzoek bepaald. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of er ontsteking aanwezig is in de bloedvatwand. Zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de aanvullende onderzoeken is dat u geen prednisolon gebruikt. Prednisolon veroorzaakt een daling van de ontstekingswaarden die belangrijk zijn voor de diagnose en verstoord ook het ontstekingsbeeld op de echo FDG- PET/CT dan wel MRI. Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Deze waarden zijn echter niet specifiek voor TAK. Tevens wordt in het bloed gekeken naar het gehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten.

FDG-PET/CT scan
Met dit onderzoek wordt gekeken of de grote slagader (aorta) en de zijtakken daarvan ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken bloedvatwand.

MRI scan
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrast kunnen ontstekingen in de wand van de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt. Vooral de bloedvaten in het hoofd en de bloedvaten achter het oog kunnen met de 3 Tesla MRI goed in beeld worden gebracht.

CTA: CT-scan (computed tomography scan) van de bloedvaten. Hierbij wordt jodium houdend contrast ingespoten om de bloedvaten goed in beeld te brengen.

Echo
Met een echo apparaat kan er naar de grote bloedvaten van uw hals en oksels worden gekeken. Hierbij wordt er gekeken of er verdikking van de bloedvatwand aanwezig is passend bij TAK, dit kan men op de echo zien en wordt het ‘HALO sign’ genoemd. Deze verdikking kan passen bij een vaatwand ontsteking maar kan ook het gevolg zijn van aderverkalking (Bij patiënten boven de 30 jaar) .

Biopsie
Indien het bloedvat zo vernauwd is dat er een operatie moet plaatsvinden kan er ook een stukje weefsel worden weggenomen van het bloedvat (een biopt). Er wordt dan met een microscoop gekeken of er ontstekingscellen in het biopt aanwezig zijn. Dit wordt echter bijna nooit gedaan.
Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en gericht onderzoek van de bloedvaten) wordt uiteindelijke de diagnose TAK gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose TAK is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.