Wat is TAK

Wat is Takayasu arteriitis (TAK) ?
Takayasu Arteriitis (TAK) is een vorm van grote vaten vasculitis. Vasculitis is een ziekte waarbij er ontstekingen ontstaan in de wanden van de bloedvaten. Bij TAK zijn vooral de grote vaten van het lichaam aangedaan zoals de grote slagader (Aorta) en zijn vertakkingen. De bloedvatontsteking bij TAK leidt vaak tot vernauwing van de bloedvaten. Waardoor organen bv de nieren minder goed van bloed worden voorzien. TAK komt meestal tot uiting tussen de 10 en 40 jaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. TAK wordt het vaakst gezien in Azië en Japan.

Veelvoorkomende klachten bij TAK zijn:

Algemene klachten

 • Koorts en nachtelijk zweten
 • Verminderde eetlust en afvallen (meer dan 2 kg)
 • Vermoeidheid, sombere gevoelens

Specifieke klachten

 • Klachten van het hoofd
  • Licht gevoel in het hoofd
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Halspijn
 • Hart
  • Pijn op de borst (bij inspanning)
 • Ledenmaten:
  • Afwezige of zwakke polsslagen in de armen.
  • Pijn/moeheid  in de ledenmaten bij inspanning
 • Buik
  • Pijn in buik (voornamelijk na het eten)
  • Diarree
  • Bloed bij de ontlasting

Minder vaak voorkomende klachten zijn;

• Oorpijn
• Benauwdheid of ophoesten van bloed
• Witte verkleuring van vingers in de kou (fenomeen van Raynaud)
• Doofheid en tintelingen in handen of voeten (neuropathie)
• TIA of beroerte (CVA)
• Verlies nierfunctie
• Vesterven weefsel dan wel open wonden (zweren) armen en benen

Hoe ontstaat TAK?
Er is nog veel onduidelijk over hoe TAK precies ontstaat. Wel wordt er gedacht dat er genetische factoren zijn die bijdragen aan het ontstaan van TAK. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren waarvan wordt gedacht dat je hierdoor vatbaarder bent voor het krijgen van TAK zoals leeftijd en geslacht en omgevingsfactoren.

Beloop TAK
TAK is een chronische ziekte en is dus niet te genezen. Met behulp van medicatie is TAK wel onder controle te houden en soms komt de ziekt tot rust. Door de ontstekingen bij TAK kunnen er complicaties ontstaan. Deze complicaties kunnen hypertensie, een lekkende aortaklep dan wel vernauwingen maar ook verwijding van de bloedvaten (aneurysmata) zijn. De ziekte zal in de gaten worden door bijvoorbeeld beeldvorming één keer per jaar, hierdoor kan worden gekeken hoe goed de behandeling werkt.