Diagnostiek RP

Diagnostiek relapsing polychondritis
Allereerst zal er worden gekeken naar welke klachten u ervaart en of deze passen bij (RPC), hiervoor worden diagnostische criteria gebruikt zoals de McAdam criteria. Op basis van de klachten die u ervaart en het lichamelijk onderzoek zal er verdere diagnostiek worden ingezet; ,

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden (BSE,CRP) verhoogd zijn. Als deze verhoogd zijn kan dit duiden op een actieve ontsteking ergens in het lichaam. Belangrijk is wel infecties als oorzaak van de verhoogde ontstekingswaarden uit te sluiten. Daarnaast wordt er gekeken naar het bloedbeeld (bloedgehalte, witte bloedcellen en bloedplaatjes) en wordt de nier- en leverfunctie bepaald. Ook kan er worden gekeken of er ANCA (een soort antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. ANCA die gericht zijn tegen het granulocyt eiwit myeloperoxidase (MPO-ANCA) komen voor bij RPC bij een kleine groep patiënten .

Urine onderzoek
Om na te gaan of de nieren ook zijn aangedaan is het heel belangrijk urine onderzoek te doen. Door een actieve vasculitis in de nieren raken de bloedvaten lek . Dit is zichtbaar in de urine. In de urine zijn dan afwijkende rode bloedcellen aanwezig en ook kunnen er zogenaamde cilinders (samengeklonterde rode en witte bloedcellen) zichtbaar zijn onder de microscoop. Ook kan de nier door de bloedvat en nierweefsel ontsteking eiwit gaan verliezen dit kan ook gemeten worden in de urine. Om het eiwit gehalte goed te kunnen meten is het de urine 24 uur te sparen.

Beoordeling door de oogarts
De oogarts zal nagaan waar de ontsteking zich in het oog bevind dit kan zijn
– In het buitenste deel van het oog (conjunctivitis, episcleritis, scleritis )
– In de voorste deel van het oog; regenboogvlies en corpus ciliare (uveitis anterior)
– In de achterste deel van het oog (vaatvlies (choroidea) en netvlies (retina) (uveitis posterior)
Zie voor verdere uitleg https://www.oogartsen.nl//

Beoordeling door de KNO arts
Deze kan uw neus en orden beoordelen en nagaan of er een ontsteking aanwezig is. Indien nodig kan de KNO arts een biopt nemen uit de aangedane neus. Indien er een langdurige ontsteking van de neus aanwezig is kan er een zogenaamde zadelneus ontstaan. Tevens kan de KNO arts het eerste deel van de luchtwegen beoordelen.

Beeldvormend onderzoek
Met beeldvormend onderzoek kunnen inwendig delen van het lichaam in beeld worden gebracht.

CT (computer tomografie) scan
Met dit onderzoek kunnen oa uw kaakholtes, longen, hart, lever maar ook uw nieren goed in beeld worden gebracht . Bij een CT scan met contrast in de bloedvaten (angiografie) kunnen uw grote en middelgrote bloedvaten ook goed in beeld worden gebracht.

MRI (magnetic resonance imaging ) scan
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrast kunnen ontstekingen in het kraakbeen zichtbaar worden gemaakt. Tevens kunnen de bloedvaten in het hoofd en de bloedvaten achter het oog kunnen met de 3 Tesla MRI goed in beeld worden gebracht.

FDG-PET/CT (fluoro deoxyglucose positron emissie tomografie/ computer tomografie) scan
Met dit onderzoek wordt gekeken of het kraakbeen van oren neus en ook mn de kraakbeenringen rond de luchtwegen ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken kraakbeen.

Longfunctie onderzoek
Bij dit onderzoek moet u in en uitademen in een cabine. Vervolgens kan uw longvolume worden bepaald en het patroon van in en uitademen worden vastgelegd. Als de kraakbeenringen van de luchtwegen meedoen zijn de luchtwegen vaak verslapt. Ook wordt er vaak een arteriepunctie gedaan om het zuurstofgehalte in uw bloed te bepalen.

Bronchoscopie – Bij patiënten waarbij de CT van de longen en de longfunctie afwijkend is het belangrijk een bronchoscopie (= met een slang de luchtwegen beoordelen) te doen. Hiermee kan gekeken worden of de slijmvliezen ontstoken zijn en of infecties een rol spelen.

Biopt van het aangedane kraakbeen (meestal oorschelp)
Bij een biopt wordt er een stukje huid + kraakbeen weggehaald. Dit wordt onder de microscoop bekeken. Belangrijk is ook om na te gaan of er geen infectie speelt met mycobacteriën dan wel schimmels. Er wordt gekeken of er in dit stukje weefsel tekenen zijn van acute ontsteking of doorgemaakte ontsteking.
Analyse van de gewrichtsvloeistof (indien u een ontstoken gewricht heeft)
Hierbij wordt er een beetje vocht afgenomen uit uw knie. Er wordt in deze vloeistof gekeken of er tekenen zijn van ontsteking.