Onderzoek & onderwijs

Het Vasculitis Expertisecentrum (VEC) van het UMCG is het belangrijkste centrum voor vasculitis in Nederland. Patiënten met verschillende vormen van vasculitis krijgen hier top referente zorg. Het kan dan gaan om grote (reus cel arteriitis of RCA) of kleine vaten vasculitis (GPA).

Naast de zorg voor patiënten is er ook aandacht voor onderzoek en onderwijs. Het doel van ons onderzoek is onder meer gericht op een snellere diagnose, het verkrijgen van meer inzicht in immunologische processen bijdragend aan het ziekteverloop en het verbeteren van behandeling. Het vasculitis translationele onderzoeksteam bestaat uit meerdere arts-onderzoekers, onderzoekers, promovendi en analisten die nauw samenwerken om deze doelen te bereiken. Meer informatie over het onderzoek binnen het Vasculitis Expertise Centrum kunt u vinden onder het kopje ‘Wetenschappelijk onderzoek’. Onder ‘Afgeronde publicaties’ vindt u de studies die inmiddels gepubliceerd zijn in toonaangevende vaktijdschriften.

Patiënten geven richting aan ons onderzoek door de vragen die zij stellen. Zo wil elke patient graag weten waarom de ziekte ontstaat en wat de prognose is. Verder zijn patiënten bezorgd over de bijwerkingen van de prednisolon waar ze graag van af zouden willen. Veel patiënten zijn daarom ook bereid mee te doen aan onze prospectieve cohort studies. Dankzij hun bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van het invullen van vragenlijsten en het afgeven van bloedmonsters en biopten, komen wij steeds meer te weten over het ontstaan en verloop van de ziekte. Al geruime tijd (>30 jaar) worden GPA patienten in ons centrum behandeld en een groot deel hiervan wordt prospectief vervolgd. Daarnaast, worden RCA patiënten in ons centrum behandeld en sinds 2010 prospectief vervolgd in het GPS cohort.

Het vasculitis expertise centrum draagt graag bij aan het onderwijzen en begeleiden van studenten in de bachelor- of master-fase van hun universitaire (of hbo) opleiding. Onder begeleiding van een promovendus of ervaren analist kunnen zij een onderzoeksstage doen. Voor enthousiaste studenten die wellicht geïnteresseerd zijn in een onderzoeksstage is meer informatie te vinden onder het kopje ‘Studenten’.