Diagnostiek Cogan

Diagnostiek
De verschillende diagnostische tests worden ingezet op basis van de klachten van de patiënt en de aangedane organen. In ieder geval worden de ogen en de oren beoordeeld. Een aantal van deze diagnostische test worden hieronder kort uitgelegd.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt er gekeken of de ontstekingswaarden zijn verhoogd. Als deze verhoogd zijn kan dit betekenen dat er ergens in het lichaam een ontsteking is. Tevens wordt in het bloed gekeken naar hetgehalte van rode bloedcellen, witte bloedcellen (onder te verdelen in (eosinofiele) granulocyten, lymfocyten en monocyten) en bloedplaatjes en wordt de lever- en nierfunctie gemeten. Het is van belang om een infectie (bv chlamydia) als oorzaak van de oog- en oorproblemen uit te sluiten.

Beoordeling door de oogarts
De oogarts zal nagaan waar de ontsteking zich in het oog bevindt. dit kan zijn:

– In het buitenste deel van het oog (conjunctivitis, episcleritis, scleritis )
– In het voorste deel van het oog; regenboogvlies en corpus ciliare (uveitis anterior)
– In het achterste deel van het oog (vaatvlies (choroidea) en netvlies (retina) (uveitis posterior)

Zie voor verdere uitleg https://www.oogartsen.nl//

Beoordeling door de KNO arts
Deze kan uw oor beoordelen en testen doen om na te gaan of u gehoor verlies heeft en of evenwichtsproblemen.

Longfoto
Met dit onderzoek wordt gekeken naar uw longen en of het beeld past bij bloedvatontsteking dan wel bij een mogelijke ontsteking van uw hartzakje.

CT (Computer Tomografie) scan
Met dit onderzoek kunnen onder andere uw kaakholtes, longen, hart, lever maar ook uw nieren goed in beeld worden gebracht. Bij een CT scan met contrast in de bloedvaten (angiografie) kunnen uw grote en middelgrote bloedvaten ook goed in beeld worden gebracht.
Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloed en urine onderzoek en het aanvullende onderzoek) wordt uiteindelijke de diagnose syndroom van Cogan gesteld dan wel uitgesloten.