Samenwerking

Samen staan we sterk is het motto binnen het Vasculitis Expertise Centrum. Wij werken tenslotte aan oplossingen voor patiënten en dat kunnen we alleen goed doen als alle belanghebbende partijen hierbij betrokken zijn. Wij zoeken daarom dan ook actief naar samenwerking met patiënten (oa de vasculitis stichting, https://www.vasculitis.nl/), onderzoekers, arts-onderzoekers, overheidsinstanties en bedrijven in binnen- en buitenland. Vragen van patiënten zijn leidend in ons onderzoek. Patiënten willen weten waarom ze ziek zijn geworden en of hun ziekte ernstig of minder ernstig zal verlopen. Ook willen patiënten graag alternatieven voor het gebruik van prednison omdat zij daarvan ernstige bijwerkingen ondervinden. Het onderzoek binnen het vasculitis expertise centrum richt zich dan ook met name op het beter willen begrijpen van het ontstaan en beloop van de vasculitiden met het doel om patiënten beter te kunnen classificeren, vervolgen en beter te kunnen behandelen.

Zo werken we in het UMCG en de RUG samen met immunologen, reumatologen en andere artsen/specialisten binnen het GUIDE onderzoeksprogramma TRanslational Immunology GRoningen (TRIGR). Omdat vasculitiden met name voorkomen bij ouderen werken we ook met verouderingsbiologen uit ERIBA om beter te begrijpen wat de bijdrage van het verouderde bloedvat is aan vasculitis. In Nederland nemen we deel aan het Target to B consortium gefinancierd uit publiek-private middelen (2019-2022, www.target-to-b.nl). Hier onderzoeken we de bijdrage van de B lymfocyt, een witte bloedcel, aan GPA en andere auto-inflammatoire aandoeningen.

In EU verband werken we samen met nationale en internationale experts op het gebied van vasculitis. Binnen het RELENT consortium (2017-2021, www.relent.eu ) doen we binnen het vasculitis expertise centrum onderzoek aan de bijdrage van een verouderd afweersysteem aan ontstaan en beloop van de vasculitiden. In EU consortium PROMINENT (2018-2022, www.umcg.nl/EN/corporate/Departments/prominent/Paginas/default.aspx) doen we nader onderzoek naar de rol van het met veroudering en vasculitis geassocieerde cytokine IL-6. Dit onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in de boodschapper functie van dit cytokine. Dit is van belang omdat een deel van de oudere patiënten met vasculitis effectief behandeld kan worden met tocilizumab, een nieuw medicijn dat de werking van IL-6 remt.

In EU verband werkt het vasculitis expertise centrum ook samen met bedrijven in H2020 IMI-2 consortia. In het VITAL project (2019-2023, https://cordis.europa.eu/project/rcn/221253/factsheet/en) onderzoeken we de bijdrage van ontsteking op de werking van vaccins (griep vaccin en pneumococcen vaccin) in ouderen. In het onlangs gestarte IMI-2 consortium Immune Image (2020-2024?, https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/immune-image) gaan we met speurstoffen kijken hoe de bloedvaten er uit zien in het lichaam van vasculitis patiënten.

Nationaal en Internationaal dragen onze reumatologen gespecialiseerd in de vasculitiden bij aan het opstellen en verbeteren van richtlijnen voor de behandeling van vasculitiden en andere reumatische aandoeningen. De uitkomsten van onderzoek zoals hierboven toegelicht zullen naar verwachting gaan bijdragen aan betere zorg voor de (oudere) patient met vasculitis.
samenwerking