Diagnostiek PACNS

Diagnostiek
Het vaststellen van de diagnose cerebrale vasculitis is vaak heel lastig.
Omdat de ziekte potentieel veel schade kan veroorzaken is een snelle diagnostiek heel belangrijk. Er is letterlijk geen tijd te verliezen. Ook geldt voor veel afbeeldend onderzoek dat als er gestart is met prednisolon de betrouwbaarheid van het onderzoek daalt.
Op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de uitslagen van het bloedonderzoek wordt de volgorde van het aanvullend onderzoek bepaald. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of er ontsteking aanwezig is in de bloedvatwand. Een aantal van deze diagnostische tests worden hieronder kort uitgelegd.

Bloedonderzoek
In het bloed wordt gelijk gekeken naar de ontstekingswaarden, zouten, eiwitten, lever- en nier waarden, bloedsuiker, auto-immuun factoren en infecties. Meestal zijn de ontstekingswaarden bij een geïsoleerde cerebrale vasculitis niet verhoogd. Lees hier meer over ontstekingswaarden (https://www.vasculitis.nl/ontsteking_nl.html)

Lumbaal punctie
Bij een lumbaalpunctie wordt hersenvocht (liquor) afgenomen. In de liquor wordt er gekeken naar ontstekingscellen, eiwitten, auto-immuun factoren en infecties.

CT scan (Computed Tomography scan)
Met de CT scan kan snel een beeld verkregen worden van uw hersenen en nagegaan worden of er sprake is van ontsteking dan schade.

CTA scan (Computed Tomography scan met angiografie)
Dit is een CT scan te samen met jodium houdend contrast waarbij uw grote en middelgrote bloedvaten in beeld kunnen worden gebracht.

MRA scan (Magnetic Resonance Imaging ook wel magneet scan)
Met de 3 Tesla MRI plus gadolinium contrastvloeistof? kunnen ontstekingen in de wand van de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt. Vooral de bloedvaten in het hoofd en de bloedvaten achter het oog kunnen met de 3 Tesla MRI goed in beeld worden gebracht.

FDG-PET/CT ( Fluoro Deoxy Glucose Positron Emissie Tomografie) en een CT-scan (Computer Tomografie)scan
Met dit onderzoek wordt gekeken of de arterie carotis interna en externa en de zijtakken daarvan ontstoken zijn. Bij een FDG-PET/CT worden de ontstekingscellen in beeld gebracht door suiker met hieraan een licht radioactief middel (= merkerstof) toe te dienen via een infuus. Doordat de ontstekingscellen het gemerkte suiker opnemen worden ze zichtbaar gemaakt in de ontstoken bloedvatwand.

Hersenbiopsie
Indien op grond van bovenstaande onderzoeken nog geen diagnose kan worden gesteld is het heel belangrijk een hersenbiopt te doen. Deze wordt gedaan door de neurochirurg in het niet dominante deel van de hersenen om zo min mogelijk schade te veroorzaken.

Op basis van alle verzamelde gegevens (anamnese, lichamelijk onderzoek , bloedonderzoek en gericht onderzoek van de bloedvaten) wordt uiteindelijk de diagnose cerebrale vasculitis gesteld dan wel uitgesloten. Als bij u definitief de diagnose cerebrale vasculitis is gesteld, wordt er zo snel mogelijk gestart met de behandeling.