Diagnostiek Kawasaki

Diagnostiek
Er bestaat geen test om de ziekte aan te tonen of uit te sluiten. Er wordt aan de ziekte gedacht zodra een kind 5 dagen koorts heeft met daarbij 4 van de andere symptomen zoals eerder beschreven (ogen, huid, lippen/mond, ledematen en lymfeklieren).

Bloedonderzoek
Vaak wordt de diagnose gesteld aan de hand van symptomen (zoals hierboven beschreven) maar soms wordt er ook nog bloedonderzoek gedaan. Er wordt dan in het bloed gekeken of er aanwijzingen zijn voor de ziekte van Kawasaki.

Echocardiografie
Hierbij wordt er met een echo apparaat naar de grootte lichaamsslagader (Aorta) gekeken. Er wordt gekeken of deze verwijd is (Aneurysma). Als er aneurysmata gevonden wordt dan zijn minder dan 4 symptomen voldoenden om de diagnose te stellen. Ook bij kinderen jonger dan 1 jaar met onbegrepen koorts kan volstaan worden met minder dan 4 symptomen.
In het bloed worden vaak hoge ontstekingswaarden gevonden met daarbij bloedarmoede.

Bron
Up to date. Kawasaki disease: Clinical features and diagnosis. Beschikbaar via https://www-uptodate-com.proxy.library.uu.nl/contents/kawasaki-disease-clinical-features-and-diagnosis?search=kawasaki%20disease%20children&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H26262883