Behandeling RP

Behandeling
Relapsing polychondritis (RPC) wordt hoofdzakelijk behandeld met afweeronderdrukkende medicatie. Met welke medicatie de ziekte wordt behandeld is afhankelijk van de ernst van de ziekte en op welke plekken de ontstekingen voorkomen. Over het algemeen wordt er behandeld met afweer onderdrukken de medicatie zoals NSAID’s, prednisolon en methotrexaat.
Alternatieven voor methotrexaat zijn; azathioprine, leflunomide, mycophenolate en cyclosporine. Dan wel bij zeer milde ziekte hydroxychloroquine. Indien er sprake is van een levensbedreigende ziekte dan wordt er gestart met cyclofosfamide IV dan wel per os.