Behandeling IgG4-RD

Behandeling van IgG4-Gerelateerde ziekte (IgG4-RD)
De behandeling hangt af van de locatie en ernst van de ziekte en welke klachten de patiënt ervaart. In de meeste gevallen is echter een ontstekingsremmende behandeling nodig om de IgG4-RD te onderdrukken. De eerste keus hiervoor is prednisolon: dit wordt gezien als de gouden standaard. Deze behandeling slaat bij de meeste patiënten goed aan, maar kan wel verschillende bijwerkingen geven.

Behandeling van ernstige IgG4-RD
Bij de meeste patiënten wordt gestart met een hoge dosering prednisolon van 40-60 mg per dag. Soms kan er voor gekozen worden om naast de prednisolon een ander ontstekingsremmend medicijn toe te voegen. Dit noemen we ook wel prednisolon-sparende therapie. Bij een patiënt met nieuwe en actieve IgG4-RD is eerste keus prednisolon sparende behandeling Rituximab. Alternatieve medicamenten zijn methotrexaat, azathioprine of mycofenolaat mofetil. Methotrexaat, azathioprine of mycofenolaat mofetil worden ook wel gebruikt als onderhoudsbehandeling om de ziekte onder controle te houden. Deze onderhoudsbehandeling is bedoeld om de kans op een opvlamming van de IgG4-RD zo klein mogelijk te maken. De onderhoudsbehandeling wordt over het algemeen vanaf een jaar na diagnose langzaam afgebouwd en uiteindelijk geheel gestaakt.
Het is echter mogelijk dat de klachten weer terugkomen als u de medicijnen gaat afbouwen.

Behandeling milde IgG4-RD
Wanneer een patiënt helemaal geen symptomen heeft, kan soms volstaan worden met afwachten en regelmatige controles.

Aanvullende behandeling
Om patiënten te beschermen tegen bijwerkingen en infecties wordt de volgende medicatie gegeven ;
Bescherming botten

• Calcium / Vitamine D 500 mg/800 IE
• Bisfosfonaat bv alendroninezuur 1 maal per week

Bescherming tegen infecties

• Amfotericine B suspensie 100 mg/ml 4 maal daags 100 mg in de mond
• Co-trimoxazol 3 maal per week 960 mg

Nieuwe behandelingen
Door de vele bijwerkingen van prednisolon wordt er veel onderzoek gedaan naar goede alternatieve behandelingen. Zie hiervoor het kopje studies waar u aan deel kunt nemen.