Visie

Systeemvasculitiden zijn ernstige, relatief zeldzame, ziekten die vaak ontstaan op oudere leeftijd. Door een te actief eigen afweersysteem raken de bloedvaten ontstoken en ontstaat er schade aan het achterliggende weefsel (vasculitis = bloedvatonsteking). Het betreft een groep van aandoeningen, waarbij de naamgeving gebaseerd is op de grootte van het aangedane vat. Grote vaten vasculitis zijn reuscelarteriitis en takaysu arteritis. Middelgrote vaten vasculitis zijn o.a. polyarteriitis nodosa en kleine vaten vasculitis zijn o.a. granulomatosis met polyangiitis (voorheen: De ziekte van Wegener).

De behandeling bestaat uit het onderdrukken van het te actieve afweersysteem met afweeronderdrukkende medicijnen. Bij voorkeur vindt de behandeling plaats door een medisch specialist met ervaring met deze aandoeningen. Hij/zij kan het beste de juiste diagnose stellen en ziekteactiviteit van bijwerkingen of infectie onderscheiden.

Het vasculitis expertise centrum in het UMCG in Groningen behandelt alle vormen van vasculitis, doet mee aan studies met nieuwe behandelingen en heeft een zeer goed lopende basale onderzoekslijn waar continu de verbinding tussen de kliniek en het laboratorium gezocht wordt. Hiermee levert het vasculitis expertise centrum van het UMCG goede patiëntenzorg aan patiënten met vasculitis en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de kennis over deze ziekten. Deze kennis kan op zijn beurt weer gebruikt worden om betere behandelingen te ontwikkelen en de ziekten eerder op te sporen.

Het vasculitis expertise centrum van het UMCG heeft als doel om a) de zorg aan patiënten met vasculitis te verbeteren, b) clinici en onderzoekers op te leiden met kennis van vasculitis en c) beter te kunnen voorspellen bij wie de ziekte terugkomt en bij wie de behandeling eerder gestaakt zou kunnen worden.

De artsen en onderzoekers van het vasculitis expertise centrum zijn actief betrokken bij het onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Tevens leiden zij artsen in opleiding op tot internist, nefroloog, klinisch immunoloog en reumatoloog. Nederlandse en buitenlandse studenten worden begeleidt als onderdeel van hun bachelor of masterfase en tevens doet een grote groep Nederlandse en buitenlandse promovendi onderzoek naar vasculitis op het UMCG onder de paraplu van het vasculitis expertise centrum Groningen.